Organització


ORGANITZACIÓ

    

L'estructura de l'associació

L'ACAF és una associació sense ànim de lucre. És, doncs, una entitat jurídica que regula el seu funcionament d'acord amb la Llei 4/2008 (Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya) i els seus Estatuts.

Totes les persones associades a l'ACAF tenen els mateixos drets i els mateixos deures, segons l'establert en els Estatuts de l'associació.

L'associació compta amb dos òrgans de govern: l'Assemblea General i la Junta Directiva. Totes les persones associades formen part, per dret propi, de l'Assemblea General, la qual es reuneix com a mínim, un cop l'any i té les facultats de resoldre totes aquelles qüestions que s'estableixen en els Estatuts de l'entitat. La Junta Directiva és elegida per l'Assemblea General i té la funció de dirigir i administrar l'associació, d'acord amb les disposicions legals i estatutàries.

L'ACAF - Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i d'altres Síndromes de Sensibilització Central està formada pel conjunt de les seves Seus Territorials d'Activitats, les quals han de ser una eina per tal d'apropar les activitats de l'entitat a les persones associades en diversos punts del territori català, facilitant, així, l'assistència i la participació d'aquestes persones a les activitats socials.

Totes les Seus Territorials d'Activitats tenen el mateix pes i juguen un mateix paper en el conjunt de l'associació. Aquesta organització transversal del conjunt de les Seus Territorials d'Activitats fa que totes les seus siguin iguals, sense que calgui l'existència d'una "seu central".

Totes les Seus Territorials d'Activitats són gestionades, per igual, per la Junta Directiva de l'associació; per bé que les activitats de cada Seu són coordinades per una o diverses persones nomenades per la Junta Directiva. Aquestes persones són els Coordinadors i Coordinadores Territorials. De la mateixa manera, el programa anual d'activitats del conjunt de l'associació és coordinat per l'equip tècnic de l'organització, responsable, a més, de l'oficina tècnica de l'entitat, per mandat directe de la Junta Directiva.

Així, doncs, l'organització bàsica de l'associació pot resumir-se de la següent manera:

 

ASSEMBLEA GENERAL D'ASSOCIATS I ASSOCIADES
 

En són membres totes les persones associades, amb veu i vot per a les decisions que són competència d'aquest òrgan.

 
JUNTA DIRECTIVA
 

Formada per persones associades, elegides per l'Assemblea General, que dirigeixen i administren l'associació. Consta principalment d'un president o presidenta,
d'un secretari o secretària, i d'un tresorer o tresorera. Pot comptar, a més, amb un vicepresident o vicepresidenta, com també amb diversos vocals.
Aquests càrrecs són exercits per persones diferents.

Actualment, la Junta Directiva està formada per Maite Ribera (presidenta), Glòria Guardiola (vicepresidenta), Montserrat Duocastella (secretària), Pepi Folqué (tresorera) i Francisca del Río, Ana Maria Rovira i Victoria Callejas (vocals)

 
OFICINA TÈCNICA
 

Formada per un equip tècnic que es fa càrrec de les tasques administratives i de coordinació de l'activitat global de l'entitat, sota les directrius de la Junta Directiva.
Direcció i coordinació general: David Cifre

 
EQUIP CONSULTIU, PARTICIPACIÓ I PATIENT ADVOCACY
 

Sergi Estanyol, Cristina Montané i Jordi Calm

 
SEUS TERRITORIALS D'ACTIVITATS
 

Centres de reunió i de realització d'activitats, locals o comarcals, cedits per ajuntaments, entitats, Generalitat de Catalunya..., i coordinats per persones associades voluntàries nomenades per la Junta Directiva: els Coordinadors o Coordinadores Territorials.

[QUI SOM] [OBJECTIUS] [ACTIVITATS]

 

 

 

enunciats


Inici

Facebook    Instagram    X     Mastodon    YouTube

© ACAF - Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i d'altres Síndromes de Sensibilització Central
Avís legal
- Política de privacitat