Objectius


OBJECTIUS

    

Els nostres fins

L'ACAF és una associació d'ajuda mútua, i la seva missió principal és la unió dels diferents objectius individuals, per tal d'aconseguir avenços en totes les vessants de la vida dels afectats i afectades de Síndromes de Sensibilització Central (FM - SFC/EM - SQM - EHS).

Com a associació de persones malaltes, volem que l'associació s'esdevingui, cada cop més, un centre de convivència i de mútua col·laboració, on les persones afectades de Síndromes de Sensibilització Central puguem comunicar-nos i ajudar-nos, per tal d'aprendre a conviure amb la malaltia, millorar la nostra qualitat de vida i poder afrontar el futur amb esperança.

Així, els principals objectius de l'ACAF són:

  • Informar i orientar als afectats i afectades de síndromes de sensibilització central (FM - SFC/EM - SQM - EHS).
  • Organitzar i realitzar activitats que tinguin com a finalitat la millora de la qualitat de vida de les persones malaltes i de llurs famílies.
  • Difondre informació sobre les síndromes de sensibilització central (FM - SFC/EM - SQM - EHS) i sobre les nostres activitats, per tal que la ciutadania vagi adquirint el grau de coneixement necessari sobre aquestes malalties, de les necessitats de les persones afectades i del paper que cadascú, en el seu àmbit (familiar, d'amics i coneguts, laboral, etc.), pot adoptar per tal de contribuir a la normalització sanitària i social d'aquestes síndromes.

  • Informar a les administracions, als representats polítics, als professionals de la salut, a sindicats i patronals, i a tots aquells altres agents implicats, de les necessitats i reclamacions de les persones afectades de síndromes de sensibilització central (FM - SFC/EM - SQM - EHS) i de llurs famílies.

  • Evidenciar totes aquelles actuacions que no reconeguin la malaltia i que puguin menystenir la difícil realitat i el sofriment de les persones afectades de síndromes de sensibilització Central (FM - SFC/EM - SQM - EHS) i de llurs famílies, i reclamar les correccions que en aquest sentit siguin necessàries.

  • Intercanviar informació i establir col·laboracions amb grups i organitzacions (associacions, fundacions, etc.) que treballin per als mateixos fins o que puguin contribuir al seu assoliment.

  • Formar part, en la mesura del possible, dels òrgans participatius relacionats amb la decisió de polítiques públiques i actuacions vinculades als fins de l'associació.

[QUI SOM] [ORGANITZACIÓ] [ACTIVITATS]


enunciats

Inici

Facebook    Instagram    X    YouTube    LinkedIn    Mastodon

© ACAF - Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i d'altres Síndromes de Sensibilització Central
Avís legal
- Política de privacitat