Activitats


ACTIVITATS

    

El què fem

En aquesta secció us detallem quines són les activitats i actuacions que s'organitzen i es realitzen a l'associació, dins el marc d'allò que entenem que ha de ser una associació socio-sanitària formada, bàsicament, per persones malaltes.

Les activitats de l'ACAF - Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i d'altres Síndromes de Sensibilització Central es poden dividir en tres grans grups:
Aquelles que tenen un abast nacional (per al conjunt de les Seus Territorials d'Activitats), les activitats en línia per a realitzar-les des de casa, i les activitats presencials que es duen a terme en el territori concret de cada Seu Territorial d'Activitats.

 

1. Les ACTIVITATS GLOBALS; gestionades directament per la Junta Directiva i per Grups de Treball, segons les directrius de l'Assemblea General, adreçades al conjunt dels associats i associades de l'entitat i, per extensió, a llurs famílies i a la ciutadania en general. Aquestes activitats globals són les següents:

 • Edició de tríptics, díptics, fulletons i altre material divulgatiu per a la seva difusió a través de les Seus Territorials.
 • Col·laboració amb la revista biorritmes; revista editada per La Patumaire Edicions, dedicada a la divulgació general sobre temes relacionats amb la Fibromiàlgia, la Síndrome de Fatiga Crònica / EM, i d'altres Síndromes de Sensibilització Central. Tots els membres de l'associació reben, periòdicament, la revista biorritmes per correu als seus domicilis, o per correu electrònic.
 • Organització de conferències, xerrades, jornades divulgatives, etc.
 • Organització de trobades de treball per a les Coordinadores i els Coordinadors Territorials.
 • Col·laboració amb altres organitzacions (fundacions, associacions, etc.) en les activitats del Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica / EM (12 de maig).
 • Entrevistes amb representants de les administracions (Generalitat, Ajuntaments, Consells Comarcals, etc.) i amb responsables de centres sanitaris, a fi de fer-los arribar les mancances i necessitats de les persones afectades de SSC. Entrevistes amb responsables d'altres organitzacions que puguin contribuir a la millora de les condicions de vida de les persones afectades.
 • Recerca i establiment d'acords de col·laboració i convenis amb empreses públiques i privades, a fi d'obtenir descomptes en els serveis que aquestes poden oferir als associats i associades de l'ACAF (gimnasos, piscines, centres mèdics, etc.).
 • Promoure, de la manera més àmplia possible, que la societat es faci ressò de l'existència de les síndromes de sensibilització central, del què són i de les conseqüències que tenen sobre les persones que en són afectades, a fi i efecte de crear la necessària consciència social sobre la problemàtica i les necessitats de totes aquelles persones que les patim dia a dia, amb voluntat de millorar la nostra qualitat de vida.

Si t'agradaria donar el teu suport, associa't !

 

2. Les ACTIVITATS A DISTÀNCIA; actualment, l'ACAF compta amb el programa d'activitats específiques per a persones afectades de fibromiàlgia i d'altres SSC més complet de país. Aquestes activitats, adaptades per poder realitzar-les des de casa, estan destinades a les persones associades a l'ACAF, independentment de a quina Seu Territorial d'Activitats estiguin adscrites. Algunes d'aquestes activitats, especialment les de caire divulgatiu, també estan dirigides a les seves famílies i a la ciutadania en general.

A dia d'avui, les activitats a distància són, entre d'altres:

 • Atenció personalitzada, a través de telèfon, plataformes de comunicació i xarxes socials de l'entitat, per tal d'aportar informació i orientació a les persones afectades i llurs familiars que contacten amb l'associació.

 • Organització de conferències, xerrades i/o webinaris sobre aspectes relacionats amb les malalties: alimentació, últims avenços en investigació i tractament, tècniques per conviure millor amb la malaltia, etc.
 • Activitats i tallers terapèutics, específics per a persones amb síndromes de sensibilització central (fibromiàlgia, síndrome de fatiga crònica/EM, sensibilitat química múltiple, etc.):
Activitats ACAF
Estiraments
Estimulació cognitiva
Qi-gong amb Ferran Lorenzo
Moviment regenerador
Grup d'ajuda mútua
Artteràpia
Integració corporal
Pilates per a fibromiàlgia
Mindfulness
Grup d'ajuda mútua - tarda
Taitxí des de casa
Txikung, amb Emilia Ferraris
Trobada de Dansa Moviment Teràpia
Xerrades divulgatives Serveis persones afectades
 • Programació i manteniment dels espais d'activitats online per a les persones associades (Youtube, Instagram, Facebook, etc.). S'està treballant en la construcció d'un espai web exclusiu per a persones associades.

Si t'agradaria participar-hi, associa't !

 

3. Les ACTIVITATS TERRITORIALS; dirigides i coordinades per les Coordinadores i els Coordinadors Territorials, segons les directrius de la Junta Directiva, adreçades a les persones associades que estan adscrites a una determinada Seu Territorial d'Activitats, així com també a llurs famílies i a la ciutadania d'aquell territori concret. Aquestes activitats territorials són les següents:

 • Difusió de tríptics, díptics, fulletons i altre material divulgatiu, directament a les persones que visiten les Seus Territorials d'Activitats, com també a través de taules informatives al carrer, centres sanitaris, casals cívics, farmàcies, etc.
 • Atenció personalitzada per tal d'aportar informació i orientació a les persones afectades i llurs familiars que acudeixen a l'associació.
 • Grups d'Ajuda Mútua (GAM) i/o altres teràpies grupals, a fi d'aportar-nos, mútuament, eines per tal d'aprendre a conviure amb la malaltia.
 • Tallers de recuperació funcional. Tallers d'activitat física suau i progressiva per a un manteniment físic adient, com ara tai txi, txi kung, ioga adaptat, etc.
 • Tallers d'entrenament de la memòria.
 • Organització de conferències i/o xerrades sobre aspectes relacionats amb les malalties.

En alguns municipis, a més, és possible participar d'activitats concertades amb gimnasos i també amb piscines públiques o privades, on , per exemple, poden practicar-se exercicis en aigua calenta, com ara l'"aiguagim". Periòdicament, les Seus Territorials d'Activitats poden organitzar trobades, celebració de festivitats (Nadal, dinars de germanor, etc.), com també altres activitats que puguin contribuir a una millora en l'ànim i les relacions socials de les persones afectades.

Cal fer esment, també, del fet que algunes de les activitats globals de l'associació es donen també a nivell de les Seus Territorials d'Activitats, com són les entrevistes amb representants de les administracions locals i comarcals i la recerca d'acords de col·laboració amb organitzacions i empreses de l'àmbit territorial propi de cada Seu Territorial d'Activitats.

tai-txíconferènciaconferència
aiguagimTaula informativatai-txí a l'aire lliure

Les activitats de l'ACAF, doncs, poden resumir-se en funció dels seus objectius bàsics:
la millora de la qualitat de vida, la normalització i el reconeixement social
de les Síndromes de Sensibilització Central
(FM - SFC/EM - SQM - EHS)

Si t'agradaria participar-hi, associa't !

[QUI SOM] [ORGANITZACIÓ] [OBJECTIUS]

 
Enunciats

Inici

Facebook    Instagram    X    YouTube    LinkedIn    Mastodon

Les persones que han participat en activitats i/o actes de l'ACAF consenteixen aparèixer en imatges dels mateixos única i exclusivament per a finalitats de comunicació
i per a la difusió d'activitats relacionades amb l'entitat i els seus fins fundacionals.
© ACAF - Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i d'altres Síndromes de Sensibilització Central

Avís legal
- Política de privacitat