Activitats


ACTIVITATS

    

El què fem

En aquesta secció us detallem quines són les activitats i actuacions que s'organitzen i es realitzen a l'associació, dins el marc d'allò que entenem que ha de ser una associació socio-sanitària formada, bàsicament, per persones malaltes.

Les activitats de l'ACAF - Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i d'altres Síndromes de Sensibilització Central es poden separar en dos grans grups, segons si el seu abast és nacional (per al conjunt de les Seus Territorials d'Activitats) o bé si es limita al territori concret de cada Seu Territorial d'Activitats.

1. Les ACTIVITATS GLOBALS; gestionades directament per la Junta Directiva i per Grups de Treball, segons les directrius de l'Assemblea General, adreçades al conjunt dels associats i associades de l'entitat i, per extensió, a llurs famílies i a la ciutadania en general. Aquestes activitats globals són les següents:

 • Edició de tríptics, díptics, fulletons i altre material divulgatiu per a la seva difusió a través de les Seus Territorials.
 • Col·laboració amb la revista biorritmes; revista trimestral editada per La Patumaire Edicions, dedicada a la divulgació general sobre temes relacionats amb la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica. Tots els membres de l'associació reben, periòdicament, la revista biorritmes per correu als seus domicilis.

 • Manteniment de la pàgina web fibromialgia.cat, la qual esteu consultant, i de les xarxes socials de l'entitat (Facebook, Twitter, Instagram, Google+, etc).

 • Organització de conferències, xerrades, jornades divulgatives, etc.

 • Organització de trobades de treball per a les Coordinadores i els Coordinadors Territorials.

 • Col·laboració amb altres organitzacions (fundacions, associacions, etc.) en les activitats del Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica / EM (12 de maig).

 • Entrevistes amb representants de les administracions (Generalitat, Ajuntaments, Consells Comarcals, etc.) i amb responsables de centres sanitaris, a fi de fer-los arribar les mancances i necessitats de les persones afectades de SSC. Entrevistes amb responsables d'altres organitzacions que puguin contribuir a la millora de les condicions de vida de les persones afectades.

 • Recerca i establiment d'acords de col·laboració i convenis amb empreses públiques i privades, a fi d'obtenir descomptes en els serveis que aquestes poden oferir als associats i associades de l'ACAF (gimnasos, piscines, centres mèdics, etc.).

 • Promoure, de la manera més àmplia possible, que la societat es faci ressò de l'existència de les síndromes de sensibilització central, del què són i de les conseqüències que tenen sobre les persones que en són afectades, a fi i efecte de crear la necessària consciència social sobre la problemàtica i les necessitats de totes aquelles persones que les patim dia a dia, amb voluntat de millorar la nostra qualitat de vida.

2. Les ACTIVITATS TERRITORIALS; dirigides i coordinades per les Coordinadores i els Coordinadors Territorials, segons les directrius de la Junta Directiva, adreçades a les persones associades que estan adscrites a una determinada Seu Territorial d'Activitats, així com també a llurs famílies i a la ciutadania d'aquell territori concret. Aquestes activitats territorials són les següents:

 • Difusió de tríptics, díptics, fulletons i altre material divulgatiu, directament a les persones que visiten les Seus Territorials d'Activitats, com també a través de taules informatives al carrer, centres sanitaris, casals cívics, farmàcies, etc.

 • Atenció personalitzada per tal d'aportar informació i orientació a les persones afectades i llurs familiars que acudeixen a l'associació.

 • Grups d'Ajuda Mútua (GAM) i/o altres teràpies grupals, a fi d'aportar-nos, mútuament, eines per tal d'aprendre a conviure amb la malaltia.

 • Tallers de recuperació funcional. Tallers d'activitat física suau i progressiva per a un manteniment físic adient, com ara tai-txi, txi-qung, etc.

 • Tallers d'entrenament de la memòria.

 • Organització de conferències i/o xerrades sobre aspectes relacionats amb les malalties.

En alguns municipis, a més, és possible participar d'activitats concertades amb gimnasos i també amb piscines públiques o privades, on , per exemple, poden practicar-se exercicis en aigua calenta, com ara l'"aiguagim". Periòdicament, les Seus Territorials d'Activitats poden organitzar trobades, celebració de festivitats (Nadal, dinars de germanor, etc.), com també altres activitats que puguin contribuir a una millora en l'ànim i les relacions socials de les persones afectades.

Cal fer esment, també, del fet que algunes de les activitats globals de l'associació es donen també a nivell de les Seus Territorials d'Activitats, com són les entrevistes amb representants de les administracions locals i comarcals i la recerca d'acords de col·laboració amb organitzacions i empreses de l'àmbit territorial propi de cada Seu Territorial d'Activitats.

tai-txíconferènciaconferència

aiguagimTaula informativatai-txí a l'aire lliure

Les activitats de l'ACAF, doncs, poden resumir-se en funció dels seus objectius bàsics:
la millora de la qualitat de vida, la normalització i el reconeixement social
de les Síndromes de Sensibilització Central
(FM - SFC/EM - SQM - EHS)

Si t'agradaria participar-hi, associa't !

[QUI SOM] [ORGANITZACIÓ] [OBJECTIUS]

 

Enunciats

Inici

Facebook    Instagram    Twitter    Telegram

Les persones que han participat en activitats i/o actes de l'ACAF consenteixen aparèixer en imatges dels mateixos única i exclusivament per a finalitats de comunicació
i per a la difusió d'activitats relacionades amb l'entitat i els seus fins fundacionals.
© ACAF - Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i d'altres Síndromes de Sensibilització Central

Avís legal
- Política de privacitat